Zadužena ambasada za izdavanje tajlandske vize državljanima Bosne i Hercegovine nalazi se u Budimpešti. Međutim, postoji još jedna mogućnost, koju sam ja iskoristio dva puta i definitivno mogu da je preporučim. Dakle, u Zagrebu se nalazi počasni konzulat Kraljevine Tajland koji također izdaje vize BH državljanima.

Procedura izdavanja vize jer prilično jednostavna. Možete doći u konzulat izmedju 9:00 i 13:00 svakog radnog dana i podnijeti zahtjev za turističku ili tranzitnu vizu, s time da morate priložiti sljedeće dokumente:

-Pasoš važeći najmanje 6 mjeseci
-Kopiju prve stranice pasoša
-Kopiju avionske karte
-Popunjenu aplikaciju za izdavanje vize

Cijene viza su sljedece (plaća se u Eurima):

Vrsta vize Cijena
Turistička viza, jedan ulaz 35 Eura
Turistička viza, dva ulaza 70 Eura
Turistička viza, tri ulaza 105 Eura
Tranzitna viza, jedan ulaz 30 Eura
Tranzitna viza, dva ulaza 60 Eura

Nakon što priložite sve dokumente i platite, čekate nekih 5 minuta i imate vizu za Tajland.

Za sve dodatne informacje, možete posjetiti oficijalnu stranicu konzulata Kraljevine Tajland u Zagrebu, na adresi www.thaiconsulate.hr.